Resource mailbox beschikbaar maken voor externen

Een vergaderruimte is een goed voorbeeld van iets wat een resource mailbox in Office 365 kan zijn. Collega's binnen deze Office 365 omgeving kunnen deze reserveren. Echter wanneer je de vergaderruimte ook door externen wil kunnen laten reserveren, dan is dat niet mogelijk zonder een technische aanpassing.

Dat kan via PowerShell door "ProcessExternalMeetingMessages" van False naar True te zetten. Dit maakt het mogelijk dat externen een verzoek kunnen indienen en de beheerder van de vergaderruimte het verzoek kan goedkeuren.

Open als elevated admin, Windows Powershell


Voer daarna onderstaande commando's uit.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned ((press return))
$UserCredential = Get-Credential ((press return en voer de admin credentials van Office365 in, gevolgd door OK))
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection ((press return en je krijgt nog een vraag of je idd wil doorgaan, klik op Y en op return))
Import-PSSession $Session ((press return))

Om na te gaan of het inderdaad nu niet toegestaan is dat externen verzoeken indienen, voer het volgende commando uit:

Get-Mailbox "Vergaderzaal@realconnections.nl" |Get-CalendarProcessing| Select *external* ((press return))

Schermafbeelding_2017-02-24_om_16.18.00.pngWe zien nu dat het op dit moment gedeactiveerd staat, omdat de waarde op "False" staat. Deze waarde gaan we aanpassen naar "True", door het volgende commando uit te voeren:

Get-Mailbox "Vergaderzaal@realconnections.nl" |Set-CalendarProcessing -ProcessExternalMeetingMessages $true ((press return))

Daarna gaan we nogmaals controleren of de waarde nu goed staat:

Get-Mailbox "Vergaderzaal@realconnections.nl" |Get-CalendarProcessing| Select *external* ((press return))

Schermafbeelding_2017-02-24_om_16.21.22.png
We zien nu dat de waarde inderdaad aangepast is. Externen kunnen nu berichten naar vergaderzaal@realconnections.nl sturen.

Vergeet niet sessie af te sluiten met het volgende commando:

Remove-PSSession $Session ((press return))
 


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!