Storing? We've got your back!

Je kent het wel, maandag 9.00u, je hebt net een heerlijk weekend achter de rug en dan doet het systeem het niet; storing. Aan de ene kant lekker om nog effe rustig een kop koffie te halen, maar vooral minder fijn omdat je hierdoor niet of slechter je werk uit kunt voeren. In dat geval zijn wij er voor je. We hebben een haarfijn storing schema uitgewerkt die ons en jou helpt om op de hoogte te blijven in het geval van nood.

Ons storing schema is als volgt opgebouwd

Als eerste houden we voor elk systeem dat je via ons gebruikt de fysieke locatie van jouw systeem in de gaten, en de belangrijkste functionaliteiten daarvan. Zodra er via officiële kanalen erkenning van een storing gegeven wordt, maken wij een inschatting of het nuttig is om jou er proactief over te informeren. De belangrijkste afweging die wij dan maken: is het vervelend dat er een storing is, of heeft het direct effect op mijn werkzaamheden en productiviteit. Alleen in dat laatste geval zullen we een proactieve melding sturen.

Deze e-mail melding sturen wij vervolgens naar minstens twee collega's uit je bedrijf, zodat we zeker weten dat je op de hoogte bent van een mogelijke werkonderbreking.

Intern bij ons koppelen we één persoon aan het probleem die de verantwoordelijkheid tijdens de duur van het probleem op zich neemt. In het geval dat deze persoon dat niet door kan zetten vanwege andere afspraken dan volgt er altijd een 'warme' overdracht (via een telefoongesprek) naar een andere collega. Afhankelijk van de invloed van de storing geven we vaak of minder vaak een update. Bijvoorbeeld bij real-time communicatie als telefonie-, chat- en login problemen zullen we vaker een update doen, dan bij vertragingen van binnenkomende e-mails.

De updates die wij tijdens de storingen geven zijn voornamelijk als wij meldingen krijgen van onze leveranciers. Mocht je tussendoor vragen hebben dan kun je deze altijd stellen door te reageren op de e-mail.

 


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!