ADAL

Active Directory Authentication Libraries (ADAL)

Installeer eerst Azure Active Directory Connection:https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/powershell/connect-to-office-365-powershell
Daarna Start je de app Windows Azure PowerShell en voer de volgende commando's uit:

$cred = Get-Credential
(userid en password ingevoerd van het admin account)
Connect-MsolService -Credential $UserCredential
(userid en password ingevoerd van het admin account)
$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $session
Get-OrganizationConfig | Format-Table -Auto Name,OAuth*
set-organizationconfig -oauth2clientprofileEnabled $true
Remove-PSSession $session

Eerst de Skype4b, Lynconline powershell commands geinstalleerd, https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn362829.aspx daarna via Windows PowerShell de volgende commando's ingevoerd:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
(userid en password ingevoerd van het admin account)
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $session
Set-CsOAuthConfiguration -ClientAdalAuthOverride Allowed
Get-CsOAuthConfiguration
Remove-PSSession $session

Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!