Top 5 valkuilen bij een Okta RollOut

Uit de ervaring die RealConnections heeft opgedaan afgelopen jaren zijn hier de top 5 valkuilen die zorgen dat een RollOut niet 100% slaagt:

Geen advocates intern

We hebben geregeld gezien dat belangrijke stakeholders binnen een organisatie niet achter de beslissing stonden of op de bres gingen voor Okta. Dit heeft geleid tot een veel langere acceptatie proces waarbij gebruikers veel moeilijker waren te motiveren om Okta te gebruiken.

Te veel bedrijfskritische Apps gefedereerd

Onze ervaring is dat meer dan 2 big-bang Apps en bedrijfskritische Apps federeren bij aanvang leidt tot problemen en verstoring van de bedrijfs vooruitgang intern. Omdat er op diverse vlakken en uit diverse afdelingen moeilijkheden verwacht kunnen worden is het lastig om alle stakeholders te spreken vooraf de RollOut. We raden daarom aan om alleen Apps als GSuite, Office365, Box, Salesforce te federeren bij RollOut en gedurende de weken erna de volgende federatie Apps bij te voegen.

Door dit te stroomlijnen zal de acceptatie bij eindgebruikers enorm groeien en zullen ze er geen hinder van ondervinden.

Spookaccounts die Okta kunnen locken

Op het moment dat federaties opgezet worden bij aanvang is de grootste angst dat gebruikers niet kunnen inloggen doordat de accounts ergens anders nog op een oude wijze inloggen.

Onze ervaring is dat vooral producten als Office365 en GSuite op diverse apparaten en in diverse applicaties ingesteld staan omdat het handig is. Maar als al deze devices en applicaties niet correct aanmelden via de gefedereerde route zullen ze uiteindelijk na verloop van de sessie het Okta account locken omdat de aanmelding niet meer werkt.

Indien men dit niet voortijdig aankondigt kan dit tot vervelende scenario's leidden en frustratie bij de eindgebruiker.

Training wordt niet bijgewoond

De training die RealConnections geeft zorgt ervoor dat iedereen de basis heeft gezien en hulp krijgt bij aanmelding en activatie. Hierdoor is deze drempel lager en zorgt dit ervoor dat de gebruiker versneld aan het werk kan. Indien er weinig aanwezigen zijn, zal dat leiden tot veel meer nazorg en hebben de afwezige gebruikers geen gevoel bij de impact van Okta als organisatie app. Wij raden daarom aan om een grote aanwezigheid te verlangen van medewerkers.

Okta wordt intern verkeerd ”verkocht”

We komen geregeld tegen dat Okta als een eng middel wordt verkocht, om de toegang tegen te gaan, om foutief gebruik te weren, om te controleren wie wat en wanneer doet. Deze negatieve methodes leidden tot een verkeerde houding van eindgebruikers ten opzichte van Okta.

We raden aan om Okta als super hulpmiddel te verkopen; een makkelijke tool die altijd beschikbaar is, die zorgt dat je overal kan werken. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je onveilig werkt vanwege de MFA en dat je niet meer wachtwoord lijstjes hoeft bij te houden. Een positieve(re) insteek zorgt voor veel betere acceptatie.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!