Voicemail uitluisteren en instellen

Inspreken en Wijzigen van voicemail berichten

Als je bent ingelogd als gebruiker dan kun je je persoonlijke boodschap op de voicemail wijzigen door de volgende toets combinatie in te drukken:

*86* . Nu ben je in een menu waarbij je op 0 moet drukken en daarna kun je de boodschap wijzigen.

 

Indien je niet ben ingelogd of indien de voicemail van een andere gebruiker wil wijzigen dan moet je de volgende toest combinatie in drukken:

*87*xxxx (Waarbij xxxx het nummer is dat je wilt wijzigen)

en daarna het betreffende password in typen. Daarna verschijn je in het standaard menu, waardoor je via de keuze 0 weer de boodschap kan wijzigen.