Aanmelden op een toestel

Via de verkorte kiescodes is het mogelijk om aan te melden op een toestel. Het is ook altijd mogelijk voor de administrator om aan te melden via de webportal. Op het toestel ga je als volgt te werk.

 

*10 *xxxx aanmelden van gebruiker xxxx -  daarna passcode # intypen

*11 *xxxx afmelden van gebruiker xxxx - daarna passcode # intypen

*13 controle welke gebruiker is ingelogd op het toestel