Polycom ip650 headsetinstellingen

Polycom ip650 headset instellingen

menu knop indrukken

-Instellingen

-Basis

-Voorkeuren

Headset

-headsetinstelling

ingeschakeld.

klik op terug.

-Echo annuleren

ingeschakeld

klik op menu om af te sluiten.