Polycom hardware connecten met VOIPRO

Polycom ip331,335, 5000 connecten met VOIPRO

-Maak in het voip-portal een nieuw toestel aan met het correcte mac-adres.
-Sluit het toestel aan op het netwerk
-klik op setup(middelste knop onder de display)
-Enter password: 456
-klik op Ok(middelste knop onder de display)
-klik 3 keer op de pijltje naar beneden toets
-er staat nu bovenaan het venster Server Menu, klik op de select toets(middelste knop onder de display)
-klik op edit(middelste knop onder de display)
-klik 2x op pijltje naar rechts toets, er staat nu HTTP in de display
-klik op de Ok toets(middelste knop onder de display)
-In het venster staat nu Server Address:
-klik op de toets edit
-voer vervolgens het adres in
provisioning.voipro.nl/pcboot
de * toets is de .
de # toets is de /
-klik op ok
-klik op exit
-klik nogmaals op exit
-Save&Reboot klik op Select
-Het toestel slaat nu de configuratie op en het toestel zal herstarten.