SharePoint diskquota

SharePoint beheerders hebben de mogelijkheid om per site een diskquota in te stellen. Tevens kunnen ze bepalen om een waarschuwing te geven wanneer het eindquotum bijna is bereikt. Mogelijk krijgen users dan de melding dat ze geen bestanden kunnen uploaden door de ingestelde diskquota.

-Log in als beheerder via portal.microsoft.com
-Klik linksbovens aan de pagina op 'Beheerderstaken'
-Onder het kopje ' Sharepoint'  klik je op ' Beheren' .
-Klik op ' Siteverzamelingen beheren'
-Zet een vinkje voor de te wijzigen site.
-Klik vervolgens op de knop ' Opslagquotum'
-Pas hier het opslagquotum aan, tevens is hier de mogelijkheid om een notificatie te laten versturen naar de beheerder wanneer het quotum bijna is bereikt.
-Klik vervolgens op ' opslaan'  om de wijzigingen toe te passen.