Wijzigen van password voor Office365

Om het password te wijzigen voor Office365 moet men op de volgende link drukken.

https://portal.office365.com/changepassword.aspx

Het password kan maximaal 1x per dag gewijzigd worden.
Deze optie kan door de uw beheerder uitgeschakeld zijn.