Postvak IN met prioriteit

Met de functie Postvak IN met prioriteit wordt je postvak IN opgesplitst in een gedeelte 'Prioriteit' en 'Overige'.

De functie analyseert uw e-mailgewoonten en, afhankelijk van uw gedrag in het verleden, bepaalt welke berichten u waarschijnlijk negeert. Vervolgens worden deze berichten verplaatst naar de tab 'Overige', waar u ze later kunt bekijken. 

 Postvak IN met prioriteit in- of uitschakelen

 1. Meld u aan bij Outlook op het web. Zie dit artikel voor meer informatie.

 2. Ga naar Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud > Opties.

 3. Zet in de rechter navigatiebalk de optie 'Postvak in met prioriteit' aan.

Postvak IN met prioriteit helpen uw voorkeuren sneller te leren kennen

Het kan even duren voordat Postvak IN met prioriteit volledig aan uw voorkeuren is aangepast terwijl het uw keuzen vastlegt en die informatie gebruikt om soortgelijke berichten in de toekomst te herkennen. Maar u kunt Onbelangrijke e-mail als volgt helpen uw keuzen sneller te leren kennen:

 • Als u een bericht ziet dat per ongeluk naar Onbelangrijke e-mail is verzonden, verplaatst u het van de map Onbelangrijke e-mail naar uw postvak IN.

 • Als u een e-mail met een lage prioriteit in uw postvak IN ziet, verplaatst u deze naar de map Onbelangrijke e-mail.

Hoe berichten worden gefilterd

Onbelangrijke e-mail en ongewenste e-mail worden gefilterd voordat ze in uw postvak IN terechtkomen. Berichten die worden geïdentificeerd als mogelijk ongewenste e-mail, worden automatisch verplaatst naar de map Ongewenste e-mail. Mogelijk gevaarlijke inhoud in het bericht, zoals koppelingen of programma’s in bijlagen, wordt uitgeschakeld.

Vervolgens worden de regels (indien ingesteld) in Outlook verwerkt. Zie E-mail organiseren met behulp van regels voor postvak IN in de webversie van Outlook voor meer informatie over regels.

Als u Opschonen hebt gebruikt, worden berichten beheerd op basis van de instellingen die u hebt gekozen. Meer informatie over Opschonen kunt u vinden in Uw postvak IN in de webversie van Outlook organiseren.

Vervolgens worden de resterende berichten geanalyseerd en gefilterd op de typen berichten die u doorgaans negeert of waarop u niet reageert. Dit wordt bepaald op basis van uw eerdere gedrag.

Berichten van bepaalde personen worden nooit als Onbelangrijke e-mail geïdentificeerd:

 • U

 • Iedereen in uw managementketen, als u een Office 365 Business-gebruiker bent.

 • Uw directe ondergeschikten, als u een Office 365 Business-gebruiker bent.

Onbelangrijke e-mail kijkt naar verscheidene aspecten van berichten om te begrijpen wat u doorgaans niet leest, bijvoorbeeld:

 • De afzender

 • Of u hebt deelgenomen aan de discussie

 • Of u de enige geadresseerde bent

 • De urgentie

Als uw leesgewoonten veranderen, past de functie Onbelangrijke e-mail zich aan.

 


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!