Opties voor het doorschakelen van gesprekken inschakelen

Met Doorschakelen definieert u hoe binnenkomende oproepen in Skype voor Bedrijven worden afgehandeld wanneer u niet beschikbaar bent of wanneer iemand anders uw oproepen moet aannemen.

U kunt de opties voor doorschakelen op elk moment wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst van de knop Doorschakelen Knop Oproep doorschakelen onder in het hoofdscherm van Skype voor Bedrijven.

NOTITIES   

 • Wanneer u een hulpdienst belt, worden de regels voor het doorschakelen van oproepen gedurende 120 minuten uitgeschakeld, zodat u bereikbaar bent wanneer u door de hulpdiensten wordt teruggebeld. U kunt de opties voor het doorschakelen van oproepen op elk gewenst moment opnieuw instellen. Klik hiervoor linksonder in het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven op het menu met opties voor het doorschakelen van oproepen.

 • Als u het doorschakelen van oproepen configureert in Skype voor Bedrijven, ziet degene die naar u belt het nummer dat u voor het doorschakelen van uw oproepen instelt. Dit gebeurt alleen bij gesprekken van Skype voor Bedrijven naar Skype voor Bedrijven.

Opties voor het doorschakelen

U kunt Skype voor Bedrijven zo instellen dat uw binnenkomende oproepen op een van de volgende manieren worden afgehandeld:

Doorschakelen uitschakelen

Selecteer deze optie als u oproepen alleen wilt laten overgaan op uw zakelijke telefoonnummer of in Skype voor Bedrijven.

Mijn oproepen doorschakelen naar

Als u wilt dat oproepen meteen worden doorgeschakeld en uw zakelijke telefoonnummer helemaal niet mag overgaan, schakelt u deze optie in en selecteert u vervolgens een van de opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Voicemail: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw voicemail doorgeschakeld, als deze functie is ingesteld.

 • Mobiel: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw mobiele telefoon verzonden, als het nummer is vastgelegd in het venster Skype voor Bedrijven - Opties > Telefoonnummers.

 • Thuis: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw huistelefoon verzonden, als het nummer is vastgelegd in het venster Skype voor Bedrijven - Opties > Telefoonnummers.

 • Nieuw nummer of nieuw contact: typ een nummer waarop u bereikbaar bent of selecteer een contact van Skype voor Bedrijven die uw oproepen moet beantwoorden.

 • Mijn gemachtigden: als u gemachtigden hebt ingesteld, ontvangen deze uw oproepen. U kunt ook gemachtigden toevoegen via dit venster als u deze niet hebt geselecteerd of op Mijn gemachtigde leden bewerken in het venster Doorschakelen klikken om de leden te beheren.

Tegelijk bellen

Als er bij oproepen tegelijk naar uw zakelijke telefoonnummer en een ander nummer moet worden gebeld, schakelt u deze optie in en kiest u vervolgens een van de opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Mobiel: uw oproepen gaan over op uw zakelijke telefoonnummer en uw mobiele telefoonnummer als dit is vastgelegd in het venster Skype voor Bedrijven - Opties > Telefoonnummers.

 • Thuis: uw oproepen gaan over op uw zakelijke telefoonnummer en uw telefoonnummer thuis als dit is vastgelegd in het venster Skype voor Bedrijven - Opties > Telefoonnummers.

 • Nieuw nummer: voer een nummer in waarop u naast uw zakelijke telefoonnummer wilt worden gebeld.

 • Mijn gemachtigden: Uw oproepen gaan over op uw zakelijke telefoonnummer en op de telefoonnummers van uw gemachtigden, als u deze hebt ingesteld. U kunt ook gemachtigden toevoegen via dit venster als u deze niet hebt geselecteerd. Klik op Mijn gemachtigde leden bewerken.

 • Mijn teamoproepgroep: Als u uw teamoproepgroep hebt ingesteld, worden uw oproepen naar hen gedaan en naar uw zakelijke telefoonnummer. U kunt in uw teamoproepgroep ook leden toevoegen of verwijderen onder in dit venster. Klik op Leden van mijn teamoproepgroep bewerken.

Instellingen voor het doorschakelen

 1. Klik onder Uw huidige instellingen voor het doorschakelen op de koppeling naast Onbeantwoorde oproepen worden verzonden naar:.

 2. Selecteer het telefoonnummer waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld, bijvoorbeeld voicemail ofnieuw nummer of nieuw contact.

 3. Selecteer in het menu Zoveel seconden over laten gaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld: een vertragingstijd voordat het gesprek wordt omgeleid.

 4. Klik op OK om terug te gaan naar het venster Skype voor Bedrijven – Opties > Doorschakelen.

 5. Klik op de koppeling naast Deze instellingen zijn van toepassing en kies Altijd of Alleen tijdens de in Outlook opgegeven werkuren.

Teamoproepleden bewerken

Een teamoproepgroep is een groep personen die uw zakelijke oproepen kan beantwoorden, vooropgesteld dat uw beheerder deze functie heeft ingeschakeld en uw team de functie ondersteunt. U kunt leden toevoegen en verwijderen, en de leden selecteren die namens u gesprekken kunnen aannemen.

Klik op Leden van mijn teamoproepgroep bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u leden wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en dubbelklikt u op het gewenste contact.

 • Als u een lid wilt verwijderen, selecteert u de contactpersoon en klikt u op Verwijderen.

 • Als u de vertragingstijd wilt opgeven voordat de telefoons van de groep overgaan, selecteert u een tijd in Uw teamoproepgroep bellen na het volgende aantal seconden.

  BELANGRIJK   Als u een teamoproepgroep instelt, worden uw oproepen niet automatisch naar hen doorgestuurd. U moet een optie kiezen onder Tegelijk bellen of Mijn oproepen doorschakelen naar in de sectie voor het doorschakelen van oproepen.

Gemachtigden bewerken

U kunt gemachtigden toevoegen en aangeven of deze namens u oproepen kunnen ontvangen. In Skype voor Bedrijven wordt in de contactenlijst automatisch een groep Gemachtigden gemaakt wanneer u gemachtigden toevoegt.

Klik op Mijn gemachtigde leden bewerken en voer de volgende handelingen uit:

 1. Klik op Toevoegen en dubbelklik op het contact dat u als gemachtigde wilt toevoegen.

 2. Schakel het selectievakje naast Gesprekken aannemen in als uw gemachtigden uw oproepen mogen beantwoorden.

 3. Selecteer een tijd in het menu Uw gemachtigden bellen na het volgende aantal seconden: als u de vertraging wilt opgeven voordat de telefoons van uw gemachtigden overgaan.

 4. Als u een gemachtigde wilt verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op Verwijderen.

  BELANGRIJK   Als u gemachtigden instelt, worden uw oproepen niet automatisch naar hen doorgestuurd. U moet een optie kiezen onder Tegelijk bellen of Mijn oproepen doorschakelen naar in de sectie voor het doorschakelen van oproepen.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!