Universal Directory

De Universal Directory (UD) is de plek waarin alles samenkomt met betrekking tot de gebruikers identiteit. Informatie en content kan uit diverse bronnen het profiel van de gebruiker verrijken en vanuit het profiel kunnen andere applicaties weer voorzien worden van benodigde gegevens voor een juiste werking, profilering en licensering.

*applicaties voorzien van gebruikersinformatie heeft lifecycle management nodig om dit te kunnen.

De UD bestaat in de Okta cloud en wordt beheerd door de organisatie administrator. Met behulp van ‘profile mappings’ wordt data van en naar de UD gepushed van uit HR, CRM, AD etc. Vanwege de grote diversiteit en compatibiliteit, is de UD in staat Meta-directioneel gegevens te verifiëren. 

People/Groups

Vanwege de grote diversiteit in beheer en toegang tot de bedrijfsapplicaties, is de UD in staat beheer uit te voeren op persoons-, maar ook op groepsniveau. Mede hierdoor is het werk aanzienlijk makkelijker gemaakt. Grote groepen mensen kunnen versneld en juist toegewezen worden aan die applicaties waar ze toegang toe hebben, met de correcte gebruikersinformatie en op de juiste methode van inloggen.

Profile editor

Met behulp van de profile editor kunnen gestandaardiseerde datastromen gemaakt, getest en beheerd worden. Zodra informatie wijzigt in een applicatie of de UD wordt die data weer op basis van de profile editor naar alles bronnen gestuurd. Zo kunnen administratieve handelingen tot een minimum gebracht worden.

Het is mogelijk om unieke nieuwe velden te creëren die specifiek voor een applicatie nodig zijn. 

Bronnen welke als Master beschouwd zijn, kunnen ook voorzien worden van meer informatie uit andere bronnen, omdat Okta in staat is van en naar bronnen data te sturen.

Zo kun je het HR-systeem als Master zien, maar omdat de AD toch informatie bevat wat in het HR-systeem moet is het nu mbv de UD mogelijk deze afgeschermde silo’s te koppelen. 

Directory integrations

AD en LDAP directories kunnen met behulp van geïnstalleerde agents gebruikt worden als bronnen voor de UD.

 

 

 

 


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!