Mobile Management

Okta maakt single sign-on mogelijk voor applicaties en web-apps, dankzij veilige toegang, multifactor authenticatie en contextuele toegang.

Dankzij de techniek van SAML is okta in staat de complete sign-on flow vanuit 1 punt te garanderen. Gebruikers kunnen kiezen of de sign-on via web-apps gebeurd of via de native app.

 

Tevens bied Okta (voor iOS) een addon in de safari browser om inloggegevens te pushen naar sites waar de gebruiker geen inloggegevens van weet. 

Geïntegreerde Lifecycle management

Wees verzekend van synchrone on en offboarding van gebruikers vanuit 1 omgeving.

Gebruikers kunnen zelf hun apparaten onder mobile management voegen om zo toegang te krijgen tot informatie binnen uw vitale applicaties.

Wanneer gebruikers gedeactiveerd worden in, Okta, AD of uw HR systeem, dan kunnen applicaties de toegang ontzeggen tot diensten en data van de gebruikers uit en van apparaten halen met 1 simpele handeling.

 

Mobile device management en OS toepassingen

Vermijd technology die slecht of niet ondersteund wordt. Met Okta's Mobility Management kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van iOS, Android for work* en MacOS. Configureer om uw data veilig te houden binnen OS omgevingen die u vertrouwt.

Toepassing

iOS

Android for work

MacOS

PIN/Passcode verplichting ✔ 
Native mail client configuratie 
Wi-Fi and VPN profile configuration
Managed open-in support     
Managed application configuration     
Device encryption   
Remotely clear passcode     
Remote password reset    
Remote lock  
Selective Wipe  
Factory reset    
Automated managed application configuration discovery    
Password policy enforcement    
Software inventory    
Encryption/FileVault 2 status    
Device inventory     ✔