Anoniem uitbellen

Anoniem uitbellen wordt op dit moment nog niet via de browser ondersteunt zodat een eindgebruiker dit zelf kan aanpassen. Deze actie kan, op dit moment, enkel via PowerShell uitgevoerd worden. Wel moet je de Skype for Business PowerShell commandlets geinstalleerd hebben. Meer info zie de volgende url https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366

Wanneer er nog geen gebruiker is die reeds Anoniem kan uitbellen, moet er eerst een nieuwe Policy aangemaakt worden. Dit doe je als volgt:

$credential = Get-Credential
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $session
New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

Om deze Policy vervolgens toe te passen op een eindgebruiker voor je het volgende commando uit:
Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "martijn.steffens@realconnections.nl" -PolicyName Anonymous