Uitgaand nummer aanpassen of anoniem uitbellen

Standaard belt een Teams user uit met zijn eigen persoonlijke telefoonnummer. Wanneer je dit wil aanpassen naar bijvoorbeeld het hoofdnummer van het bedrijf, dan kan je dit doen door een nieuwe CallingLineIdentity aan te maken en te koppelen aan de gebruiker, dmv PowerShell.

$credential = Get-Credential
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $session
New-CsCallingLineIdentity -Identity companyCaller1 -Description "Hoofdnummer RealConnections" -CallingIDSubstitute Service -ServiceNumber +31850653400 -EnableUserOverride $false

Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "gebruiker@realconnections.nl" -PolicyName companyCaller1
Get-PSSession | Remove-PSSession
Exit

Wil je een CallingLineIdentity verwijderen, dan voer je onderstaande commando uit:

Remove-CsCallingLineIdentity -Identity companyCaller1

Anoniem uitbellen wordt op dit moment nog niet via de browser ondersteunt zodat een eindgebruiker dit zelf kan aanpassen. Deze actie kan, op dit moment, enkel via PowerShell uitgevoerd worden. Wel moet je de Skype for Business PowerShell commandlets geinstalleerd hebben. Meer info zie de volgende url https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366

Wanneer er nog geen gebruiker is die reeds Anoniem kan uitbellen, moet er eerst een nieuwe Policy aangemaakt worden. Dit doe je als volgt:

$credential = Get-Credential
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $session
New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false
Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "gebruiker@realconnections.nl" -PolicyName Anonymous
Get-PSSession | Remove-PSSession
Exit

Heeft een user nu reeds een CallingLineIdentity actief en wil je deze van een user verwijderen van voer je onderstaande commando uit:

Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "gebruiker@realconnections.nl" -PolicyName $null

Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!