Is Okta offline? Wat is de status pagina van Okta?

Vraag

Is Okta offline? Wat is de status pagina van Okta?

Antwoord

Je vindt de status pagina van Okta hier terug.

Aan de rechterzijde van de pagina vind je de algehele status van Okta op dat moment.

mceclip0.png

Als je hier klikt op "view more", dan krijg je een uitgebreider overzicht van de statussen per Okta Service en kunt jij bij eventuele "disruptions", verder klikken om meer informatie te krijgen over een disruption (is er al een fix, welke devices/OS-en worden beïnvloed, is er al een fix etc).

mceclip1.png

Als Okta Admin, kun je nog verder inzoomen. Dit doe je door in te loggen aan de rechter zijde via "Sign in as administrator". Zodra je ingelogd bent, dan zie je meteen de status van de Okta Cell (zie meer informatie) waarop jouw organisatie zich bevindt. Ook kun je van andere cellen zien wat de status is en statusrapporten opvragen.

mceclip2.png

mceclip3.png