Teams voicemail setup

Om je voicemail in te stellen voor Microsoft Teams, ga je als volgt te werk. Zorg er voor dat je in een stille ruimte zit en daar waar mogelijk over een headset beschikt om je voicemail bericht in te spreken
(je moet beschikken over de juiste licenties, als Phone System en een Calling Plan om gebruik te kunnen maken van voicemail)

Open je Teams desktop client en klik rechst bovenin beeld op je avatar, gevolgd door Instellingen.
voicemail_001.PNG
Klik vervolgens aan de linkerzijde op Oproepen, gevolgd door Voicemailbegroeting wijzigen.voicemail_002.PNG
Je Teams client zal nu bellen naar het voicemail menu, waar je de optie hebt om een aantal instellingen te wijzigen.
voicemail_003.PNG

  • Met de toets 1 kun je je persoonlijke boodschap afspelen of opnemen.

  • Met de toets 2 kun je je afwezigheidsbericht afspelen of opnemen.

  • Met de toets * sluit je het menu af