Fiets van de zaak leasen, óf via renteloze lening kopen

 

Fiets van de zaak leasen

Hoe werkt de bijtelling?

Wie een fiets van de zaak privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de bijtelling) betaalt hij of zij loonbelasting. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover betaalt de werknemer dan maandelijks belasting. 

Rekenvoorbeeld

Stel een werknemer koopt een fiets met een waarde van € 2000. De werknemer moet dan 7% van dit bedrag bij het salaris optellen. Dit is een bedrag van  € 140,-. Een werknemer met een inkomen van € 35.000 per jaar, betaalt hierdoor € 58 per jaar meer belasting. De kosten per maand bedragen dus € 4,83.  

 

 

 

 

Vragen voor werkgevers

Wat is voor mij als werkgever het voordeel van de nieuwe regeling?

U profiteert in de eerste plaats van fittere werknemers. Daarnaast is de nieuwe regeling ook een stuk eenvoudiger dan de oude regeling. Nu geldt nog dat werkgevers de werkelijke waarde van het voordeel van privé-gebruik moeten vaststellen. Straks geldt een vast tarief (de bijtelling) als loonvoordeel. 

Wat moet ik als werkgever fiscaal doen om een fiets van de zaak aan te kunnen bieden aan mijn werknemers? 

Uw werknemer mag de fiets van de zaak privé gebruiken en heeft daar voordeel van. Dit voordeel  wordt gezien als ‘loon in natura’. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • U houdt  loonbelasting en premie volksverzekeringen in over dit loon 
  • U betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over dit loon. 
  • U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.

Wat kost de fiets van de zaak mij als werkgever? 

U kunt ervoor kiezen om zelf fietsen aan te schaffen of fietsen te leasen via een leasemaatschappij. 

  • Zelf kopen
    In dit geval betaalt u als werkgever zelf de aanschaf van de fiets. Daar kunnen de kosten voor  onderhoud, reparatie, verzekeringen en het opladen van elektrische fietsen nog bijkomen. Dit hangt af van de afspraken die u maakt met uw werknemers. De kosten die u maakt voor de fiets, kunt u aftrekken van de winstbelasting. 
  • Leasen
    U kunt er ook voor kiezen om fietsen te leasen via een leasemaatschappij. U betaalt dan maandelijks een leasebedrag waar alle kosten in zijn verwerkt. Deze kosten kunt u aftrekken van de winstbelasting.   

 

 

Fiets via renteloze lening kopen

Een optie voor het faciliteren van een fiets van de zaak is via een renteloze lening. Bijvoorbeeld als onderdeel van het cafetariamodel. Deze lening kan u als werkgever voor de kosten van de fiets verschaffen aan de werknemer.

Als terugbetaling van de lening kan de kilometervergoeding ingezet worden door deze als eindheffingsloon aan te wijzen.

Noch de lening noch de kilometervergoeding beïnvloeden de vriu ruimte. Dit omdat de lening terug betaald moet worden en omdat de kilometervergoeding valt onder gerichte vrijstellingen.

Voor het rentevoordeel dat de werknemer heeft van de renteloze lening geldt een nihilwaardering. Ondanks dat een medewerker dus minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverlener, valt het rentevoordeel niet onder het loon van de medewerker.

Voorbeeld renteloze lening

u verstrekt uw werknemer een renteloze lening van €1500 om een fiets te kopen. De werknemer krijgt van u bovendien een vergoeding van €0,15 per kilometer voor woon-werkverkeer. De woon-werkafstand van de werknemer is 4 kilometer. Per werkdag krijgt hij dus een vergoeding van €1,20. De werknemer zet deze vergoeding in voor aflossing van de lening. Als de werknemer 20 dagen per maand werkt, krijgt hij maandelijks een vergoeding van €24. De werknemer heeft de lening van €1500 dan na ongeveer 5 jaar terugbetaald.

Dit voorbeeld komt van Belastingdienst.nl


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!