G-Suite Drive bestanden overdragen

Als G Suite-beheerder kun je het eigendom van bestanden overzetten van eigenaar in Drive. Als iemand bijvoorbeeld je bedrijf verlaat, kun je zijn bestanden aan iemand anders overdragen. Op die manier worden de bestanden opgeslagen voordat het account wordt verwijderd.

Opmerking: Gebruikersbestanden in de Prullenbak worden niet overgedragen.

Eén bestand overdragen

Gebruikers kunnen veranderen wie eigenaar van hun eigen bestanden is. Als beheerder kun je ook afzonderlijke bestanden overdragen met behulp van de Google Drive API's.

Alle bestanden van een gebruiker overdragen 

Als beheerder kun je alle bestanden van een gebruiker aan een nieuwe eigenaar overdragen.

Voordat je begint

Account van de huidige eigenaar

 • We raden je aan het account van de huidige eigenaar op te schorten.  Er kan dan tijdens de overdracht geen nieuwe content worden gemaakt of content in het account worden geplaatst. 

Account van de nieuwe eigenaar

Eigendom overdragen

  1. In je Google-beheerdersconsole (via admin.google.com)...
  2. Ga naar Apps > G Suite > Drive and Docs.

  3. Klik op Eigendom overdragen.
   Opmerking: Je hebt het Drive-servicerecht en het recht Gegevensoverdracht nodig om deze optie te kunnen zien.

  4. Typ in het veld Van de gebruikersnaam van de huidige eigenaar en selecteer zijn domein.

  5. Typ in het veld Aan de gebruikersnaam van de nieuwe eigenaar en selecteer zijn domein.

  6. Klik op Bestanden overdragen

   • De bestanden worden automatisch toegevoegd aan Drive van de nieuwe eigenaar. Ze verschijnen in een map die het e-mailadres van de vorige eigenaar als naam heeft.

   • De oorspronkelijke eigenaar kan de bestanden nog steeds bewerken, tenzij zijn account is verwijderd of zijn rechten zijn gewijzigd.

   • Schort het account van de nieuwe eigenaar niet op tijdens de overdracht.

   • Er wordt een e-mail verzonden naar de beheerder en naar de nieuwe en oude eigenaren.  In de e-mail staat of de overdracht is geslaagd of mislukt.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!