Windows Hello for Business opnieuw instellen

De meeste gebruikers van Microsoft/Windows gebruiken Windows Hello for Business. Dit staat per tenant standaard aan, en daarmee ook ingesteld voor alle gebruikers van deze tenant. Belangrijk is om te weten dat deze instelling niet per gebruiker apart opnieuw kan worden ingesteld.

Mocht een gebruiker aangeven dat zijn/haar PIN code of gezichtsherkenning/vingerafdruk niet meer of niet goed meer werkt, dan kun je aan de hand van de volgende stappen de Windows Hello for Business opnieuw instellen.

Stap 1

Zorg dat is ingesteld dat verborgen bestanden worden weergeven

Stap 2

Ga via de adresbalk in Windows Verkenner naar de volgende locatie:

%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC

Stap 3

Open nu een Command Prompt met administrator rechten. (Heeft de gebruiker geen beheerrechten, vul dan de beheerrechten in die bij de organisatie bekend zijn)

Stap 4

Kopieer en plak het volgende command:

takeown /f %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC /r /d y

Voer vervolgens het command uit door op Enter te klikken

Stap 5

Kopieer en plak nu het tweede command:

icacls %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC /grant administrators:F /t

Voer vervolgens ook dit command uit door op Enter te klikken

Stap 6

Vernieuw de map waar je terecht kwam via:

%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC

Stap 7

Verwijder alle mappen die in deze folder staan, gewoon alle bestanden selecteren en op delete klikken

Stap 8

Herstart de computer van de gebruiker

Stap 9

Als de computer is herstart, laat de gebruiker dan zijn/haar wachtwoord invoeren

Stap 10

Nu de gebruiker met zijn/haar wachtwoord heeft ingelogd, wordt vanuit Microsoft meteen de installatiewizard geopend van Windows Hello for Business. De gebruiker moet eerst zijn/haar account verifiëren met SMS en/of Authenticator. Daarna kan hij/zij verder met het instellen van een vingerafdruk, gezichtsherkenning en ook PIN.

Na het instellen van Windows Hello for Business, werken zowel de biometrische als de PIN login weer!


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!