'Full Resolution time' in GoodData Insights

De ‘Full Resolution Time’ vertaalt zich naar de totale tijd tot oplossing van een ticket.

De metric meet de duur van de datum dat een ticket gecreëerd wordt, tot de tijd dat het ticket voor de laatste keer de status opgelost heeft gekregen. Uiteraard kun je hier kiezen voor kalender uren of werkdagen.

Let op: deze metric is iets anders dan de 'First Resolution Time', die meet, in tegenstelling tot de 'Full Resolution Time', de tijd van creëren van een ticket tot de tijd waar het ticket de eerste keer de status opgelost krijgt.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!