Adres toevoegen

Hoe kom ik bij adressen

Ga naar https://{{zendesk-account}}.zendesk.com/agent/admin/voice en klik op de tab adressen.

U ziet nu een overzicht van al uw adressen die beschikbaar zijn voor Zendesk Talk. Klik op een adres om de instellingen van het adres te openen.

Adressen zijn nodig om in bepaalde landen telefoonnummers aan te kunnen vragen. Zonder een vestiging in sommige landen kunt u geen telefoonnummer in dat land aanvragen.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!