Management Permissions

Je kennis in het Help Center is zeer waardevol, hierdoor kan het belangrijk zijn om beperkingen in te kunnen stellen om te zorgen dat deze kennis wordt gewaarborgd. Dit kan door gebruik te maken van Management Permissions (Beheerrechten).

Beheerrechten definiëren bewerkings- en publicatierechten voor agents. Je past beheerrechten toe op een artikel om de bewerkings- en publicatietoegang voor agents voor dat artikel te bepalen. Er is één vooraf gedefinieerde beheermachtiging, plus nog een vooraf gedefinieerde beheermachtiging die op Enterprise kan worden geactiveerd:

  • Managers is standaard actief en geeft alleen beheerdersrechten voor bewerken en publiceren.
  • Bewerkers en uitgevers (alleen Enterprise) kunnen worden geactiveerd op Enterprise en geeft alle agents en managers bewerkingsrechten, maar geeft alleen Guide Managers publicatierechten.

Afhankelijk van je account is er mogelijk ook een beheerdersmachtiging voor agenten en managers voor je gegenereerd. Je kunt indien gewenst aangepaste beheermachtigingen maken, tot 200 stuks.

Opmerking: op Professional worden machtigingen voor bewerken en publiceren samen toegewezen aan een gebruikerssegment van agents. Op Enterprise worden rechten voor bewerken en publiceren afzonderlijk toegewezen, zodat ze kunnen worden toegewezen aan verschillende gebruikerssegmenten.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!