Call metrics in Explore

Zendesk Explore gebruikt verschillende metrics om te rapporteren op calls uit Zendesk Talk.

De afbeelding hieronder laat zien welk onderdeel van de call binnen welke metric valt.

 

Screenshot_2019-09-10_at_13.23.28.png

Overzicht van de verschillende call metrics

 

Oproep - Duur

De volledige tijd dat een call duurt. Alle andere metrics vallen hierbinnen.

 

Oproep - Antwoordtijd

De tijd vanaf het begin van de call, totdat de eindgebruiker een agent aan de lijn krijgt. Dit wordt gesplitst in IVR-tijd en Wachttijd.

 

Oproep - IVR-tijd

De tijd dat de eindgebruiker in de IVR (Interactive voice response) besteed.

 

Oproep - Wachttijd

De tijd vanaf het moment dat de eindgebruiker uit de IVR is, totdat de eindgebruiker een agent aan de lijn krijgt.

 

Oproep - Spreektijd

De tijd dat een eindgebruiker met de agent in gesprek is. Hieronder valt ook overlegtijd.

 

Oproep - Overlegtijd

De tijd dat een agent binnen een gesprek met een eindgebruiker overlegt met een andere agent.

 

Oproep - Geparkeerde tijd

De tijd dat de eindgebruiker wordt geparkeerd door een agent.

 

Het advies van RealConnections: rapporteer enkel op duur, antwoordtijd, spreektijd en/of geparkeerde tijd.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!