Telefoonnummers valideren in E.164-formaat

Wanneer 'Telefoonnummers van gebruikers valideren' is ingeschakeld

Wanneer telefoonnummervalidatie is ingeschakeld voor je account (dit kun je vinden onder Beheer → Instellingen → Klanten → Telefoonnummers van gebruikers valideren) worden alle telefoonnummers in het gebruikersprofiel opgenomen in E.164-formaat.

Het E.164-formaat is het internationaal gestandaardiseerde formaat voor alle telefoonnummers. Het bevat alle relevante informatie voor het routeren van gesprekken en sms-berichten wereldwijd. E.164 nummers kunnen maximaal vijftien cijfers hebben en zijn meestal als volgt geschreven: [+] [landcode] [abonneenummer inclusief netnummer].

Nummers die niet voldoen aan dit formaat krijgen een foutmelding. Opslaan als een gebruikersprofiel zal niet lukken. Bijvoorbeeld: een Amerikaans telefoonnummer "415 555 2671" moeten worden toegevoegd als '+14155552671.

Wanneer 'Telefoonnummers van gebruikers valideren' is uitgeschakeld

Wanneer telefoonnummer validatie is uitgeschakeld worden de E.164 normen niet gehandhaafd, maar sommige logica wordt nog steeds toegepast op een telefoonnummer. Dit gebeurt ook wanneer het telefoonnummer is aangemaakt als een directe lijn, dan wordt geprobeerd het nummer te formatteren tot een geldig telefoonnummer. Het formaat werkt vaak wel correct door toevoeging van +1 aan het begin van het nummer en door het verwijderen van spaties en tekens. Hierdoor wordt het nummer vaak correct geformatteerd. Het bleek nuttig te zijn voor klanten die US-telefoonnummers gebruiken, dat de +1 automatisch toegevoegd zou worden zonder dat de telefoonnummer validatie ingeschakeld is. Maar daarentegen is ook bewezen dat het zeer moeilijk is voor klanten die proberen om iets anders dan een Amerikaans telefoonnummer toe te voegen.

Wanneer "Telefoonnummers van gebruikers valideren" wordt uitgeschakeld, wordt er geen opmaak toegepast op het toegevoegde nummer voor een gebruiker in het 'Phone' vakje. Dat geldt ook voor het instellen van dat nummer als een directe lijn. Dit betekent:

  • Dat "1" of "+" niet wordt toegevoegd;
  • Speciale tekens zoals (), of andere ruimten in het nummer, worden niet verwijderd.

Voor een betere structuur en altijd bruikbare nummers raden wij aan om telefoonnummer validatie in te schakelen voor je account. Om dit mogelijk te maken ga je naar Beheer → Instellingen → Klanten →Telefoonnummers van gebruikers valideren.

Houd er rekening mee dat alleen telefoonnummers in het E.164-formaat kunnen worden geassocieerd met een gebruiker tijdens inkomende gesprekken bij het gebruik van Zendesk Talk. Wanneer Zendesk Talk nieuwe gebruikers met telefoonnummer creëert zal dat worden gedaan in de E.164-indeling.


Tóch niet helemaal opgelost, of andere vragen?

Neem contact met ons op!